Biblioteca Salle Reus

"Primer llegeix tu i els altres imitaran el plaer que expandeixis". (Emili Teixidor)


Deixa un comentari

Petites històries

Petites històries

Petites històries és un aplicatiu que permet que cada alumne creï per escrit una història a partir d’imatges predeterminades. Per elaborar la història, l’usuari podrà triar blocs de tres, sis o nou imatges. L’extensió de la història dependrà de la imaginació i dels coneixements de la llengua que tingui cadascú, per la qual cosa Petites històries s’adapta a tots els nivells del marc comú de referència per a les llengües.

Si el centre o el professorat aprofitant, actes, esdeveniment, sortides, etc. considera oportú que el seu alumnat redacti alguna petita història amb imatges pròpies, cal que les feu arribar en format .jpg o .gif de 200×200 píxels, al correu següent: apujol@xtec.cat, d’aquesta manera podreu enriquir i formar part d’aquest projecte educatiu.