Biblioteca Salle Reus

"Primer llegeix tu i els altres imitaran el plaer que expandeixis". (Emili Teixidor)


Deixa un comentari

Connecta’t a Fanàtics!

Coneixes Fanàtics? Fanàtics és el nom de les comunitats virtuals que han estat creades per a oferir un punt de trobada entre persones que comparteixen una mateixa afició o, simplement, que volen descobrir i ampliar els seus coneixements. Cada comunitat està conduïda per un especialista en una temàtica, que va aportant continguts i qüestions per al debat, que proposa lectures, visionats, audicions per animar el diàleg entre els participants, etc. Aquestes comunitats es desenvolupen a través de Tellfy, una aplicació gratuïta de comunicació instantània. Vols participar-hi? Per a fer-ho, cal disposar d’un telèfon mòbil o tauleta i seguir els següents passos: descarrega’t l’aplicació Tellfy (Android i iOS), crea el teu compte d’usuari i, finalment, cerca la comunitat que prefereixes, o simplement clica en un d’aquests enllaços: fanàtics d’òpera, fanàtics del teatre, fanàtics de la novel·la negra, fanàtics de les sèries, fanàtics de les economies transformadores. Un cop confirmada la inscripció, rebreu les pautes per començar a participar.


Deixa un comentari

Libraries Change Lives

There is so much coming our way these days. So much information. So many new developments. All asking for so many new skills. We need knowledge, we need jobs. We need time for ourselves and for each other. We need a place to find the resources to learn new skills. To get to know more about what we love. To improve and get ahead. To reach out to loved ones and to make new friends. These places are already here, in 65,000 locations throughout Europe welcoming more than 100 million citizens each year. Places that fight unemployment, illiteracy, digital illiteracy and loneliness. Places near us that connect people and nurture the skilled employees, creative learners and cohesive communities Europe needs. Places we can’t do without. Libraries change lives.

[ El nostre dia a dia està ple de novetats, ple d’informació, ple d’avenços que requereixen noves habilitats. Necessitem coneixements, necessitem feines, necessitem temps per a nosaltres mateixos i per als altres. Necessitem un lloc on trobar els recursos per adquirir noves habilitats. Per saber més sobre allò que ens apassiona. Per millorar i avançar. Per contactar amb els nostres éssers estimats i per fer nous amics. Aquests espais ja existeixen, a 65.000 ubicacions arreu d’Europa, i donen la benvinguda a més de 100 milions de ciutadans cada any. Espais des d’on es combat contra la desocupació, l’analfabetisme, l’analfabetisme digital i la solitud. Llocs a prop nostre que serveixen per connectar les persones, per estimular els treballadors qualificats, els estudiants creatius i les comunitats cohesionades que necessita Europa. Espais dels quals no podem prescindir. Les biblioteques canvien vides. ]